Yong Ong-art

February 23, 2018

Staff ของโรงเรียน

ผมรู้สึกว่า Staff ของโรงเรียนมีอุปนิสัยรับแขกดีครับ เป็นกันเอง ทำให้เวลาขอคำปรึกษาไม่ได้เกิดความรู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจ

อาจารย์ผู้สอน

ในคอร์สที่ผมเรียน ผมได้เรียนกับอาจารย์นิคครับ ซึ่งอาจารย์ก็เป็นกันเองมากๆเลย ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในด้าน Speaking และ Listening ได้อย่างเป็นธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนก็ไม่เครียด ทำให้รู้สึกอยากจะมาเรียนครับ

Facilities ของโรงเรียน

โรงเรียนมี Facilities เสริมที่ดีครับ สามารถใช้บริการได้แม้จะเรียนจบแล้ว ทำให้ผมเห็นช่องทางเพิ่มเติมในการพัฒนาภาษาอังกฤษในลำดับถัดไปครับ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนที่ BRIT Language Center

การเรียนที่ BRIT ทำให้ผมได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดอย่างเป็นธรรมชาติครับ ที่สำคัญคือ อาจารย์จะฝึกฝนให้ผู้เรียนได้คิดและได้แสดงออก ทำให้ผมมีความกล้าหาญในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นครับ ส่วนทักษะการอ่านกับการเขียนก็ได้พัฒนาด้วย แต่ที่รู้สึกเห็นชัดที่สุด คงเป็นการฟังและการพูดครับ

สิ่งที่น้องจะบอกเพื่อนหากเพื่อนถามว่า BRIT Language Center เป็นยังไง

BRIT เป็นสถาบันที่มี Facility ที่ดีทีเดียวครับ เมื่อเรียนจบแล้ว ผู้เรียนก็ยังสามารถใช้งานได้ ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาได้เรื่อยๆ นอกจากนี้ที่ BRIT ยังมีค่าเรียนที่ราคาไม่แพงอีกด้วย