Preao Tiranut

December 8, 2017

การเรียนที่ brit ทำให้ได้ความรู้จากมุมมองเจ้าของภาษาจริงซึ่งแตกต่างจากที่อื่น และ เทคนิคการทำข้อสอบ ielts ให้ได้ผลที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีข้อสอบเก่าให้ได้ฝึกหัดกันก่อน