Oy Thanida

December 7, 2017

สตาฟทุกคนน่ารักมากๆ ให้คำปรึกษาดี และให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง อาจารย์ทุกคนน่ารักมากๆ เข้าถึงง่าย สอนเข้าใจ เป็นกันเอง และทุ่มเทกับนักเรียนทุกคน ทำให้รู้สึกมั่นใจในการสอบมากขึ้น Love you all 😉