Keng Thanaporn

December 7, 2017

เป็นที่ที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการ Up Score IELTS ของตัวเอง รวมถึงคนที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ IELTS เลยก็ยังเหมาะ คนที่มีพื้นฐานกลางๆ อย่างเรานี่ดีมาก เพราะการสอนที่นี่ ช่วยให้เราเข้าใจ Structure ต่างๆได้ดีขึ้น และรู้ว่าต้องปรับปรุงได้ยังไงบ้าง