Moss Tanut

December 7, 2017

พี่ๆ เข้าถึงง่าย มีความเป็นกันเอง พร้อมช่วยเหลือเสมอ รูปแบบการสอนเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ได้ง่าย อาจารย์มีความใจเย็น อธิบายหลักการหรือตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างชัดเจน