Sith Phisith

February 10, 2018

Pre-Sessional Course

1. คุณได้อะไรจากคอร์ส Pre-sessional English บ้าง และ เรียนยากมั้ย

  • ได้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
  • ได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาที่จะต้องเจอเมื่อไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร เช่น การอ้างอิง การเขียนอ้างอิง การเขียนแบบวิชาการ เป็นต้น
  • ได้รู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อเหมือนกัน ทำให้ช่วยกันศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน
  • จากเหตุผลทั้งปวงถึงแม้การเรียน คอร์ส Pre-sessional English จะค่อนข้างยากและมีงานมากมาย แต่ด้วยอาจารย์ การวางระบบคอร์ส และเพื่อนร่วมชั้น ทำให้การเรียนง่ายมากยิ่งขึ้น

2. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์สอนเป็นยังไงบ้าง ให้ความช่วยเหลือดีมั้ย เข้าถึงง่ายมั้ย)

  • อาจารย์ผู้สอนมีความมุ่งมั่นในการสอน มีการเตรียมตัวสอนมาเป็นอย่างดี ระบบการสอนเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการที่ดีและสามารถทำงานที่มอบหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยังให้การดูแลและเอาใจใส่นักเรียนทุกคนดีมากๆ และทั่วถึง มีความทุ่มแทและทำงานหนักเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนตามที่คาดหวังไว้ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในสก๊อตแลนด์เพิ่มเติมอีกด้วย

3. Facilities เบื้องต้นของโรงเรียนเพียงพอมั้ย มีต้องการให้เพิ่มอะไรมั้ย

  • Facilities ในเบื้องต้นของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใช้ทรัพยากรณ์ทุกอย่างที่จัดไว้ให้ได้อย่างทั่วถึงและทุกเวลา บุคคลากรสนับสนุนก็เป็นกันเอง ในอนาคตสิ่งที่อยากให้ปรับปรุง คือ สัญญาณ Internet ที่เสถียรและมีความเร็วมากกว่านี้

4. Pre-sessional English กับ IELTS อันไหนยากกว่า เพราะอะไร

  • ยากพอๆ กันครับ Pre-sessional English ยากในส่วนงานที่ต้องส่งตลอดเวลาและการสอบในสัปดาห์สุดท้าย ส่วน IELTS ยากตรงที่ต้องมีการเตรียมตัวเองมาเป็นอย่างดีแล้วเข้าไปเจอข้อสอบในห้องสอบ

5. หากให้นักเรียนเลือกใหม่ว่า จะสอบ IELTS ใหม่ให้ถึงเกณ์ หรือ เลือกเรียน Pre-sessional English เพื่อใช้ผลเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะเลือกอะไร เพราะอะไร

  • ส่วนตัวสนับสนุนให้เรียน Pre-sessional English เพราะจะได้รับสกิลเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อ เช่น การเขียนเชิงวิชาการ ซึ่ง การสอบ IELTS ไม่มีในส่วนนี้ นอกจากนี้ยังได้รู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียน ได้พูดคุยสนทนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาอีกด้วย

6. นักเรียนเห็นว่า ควร / ไม่ควร มีการจัด Pre-sessional English ในประเทศไทยต่อไป เพราะอะไร

  • ควร ให้มีการจัด Pre-sessional English ในประเทศไทยต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ยังสอบ IELTS ไม่ผ่านและมีความจำเป็นด้วยเหตุผลต่างๆ สามารถเรียนได้และดำเนินการต่างๆ ได้ทันเวลา และด้วยศักยภาพที่ Pre-sessional English ในประเทศไทยมี เชื่อว่านักเรียนที่ผ่านคอร์สนี้มีศักยภาพทางภาษาเพิ่มขึ้นที่สามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทุกคน