Peak Siravich

December 7, 2017

ประทับใจการเรียนการสอนที่นี่เพราะเหตุผลหลักๆอยู่ 3 อย่างครับ คือ 1. บรรยากาศในการเรียนดี เป็นคลาสเล็กโฟกัสในจุดที่เราต้องการได้ ไม่เก้อเขินที่จะฝึกพูดเพราะผู้เรียนรู้จักกัน 2. อาจารย์ เข้าถึงง่ายเป็นกันเอง คอยแนะนำเทคนิคที่ดีในการทำข้อสอบ ielts และกระตุ้นให้ทุกคนพูดอยู่สม่ำเสมอ 3. มี learning facility ที่ดีมีช่องทางให้ส่งการบ้าน writing ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้ตรวจให้จึงจะมีพัฒนาการ และมี mock test ให้ทดลองก่อนไปสอบจริงเพื่อเพิ่มความมั่นใจ แนะนำให้มาลองเรียนดูค