Kong Phubodee

December 7, 2017

เรียนคอร์ส Dinstiction รู้สึกชอบสไตล์การสอนของอาจารย์ คือจะมีการแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบแต่ละ part ของข้อสอบซึ่งจะช่วยให้เราจับจุดในการทำข้อสอบเร็วขึ้น มากขึ้น ส่วน writing อาจารย์จะมี structure ของตัวเอง ซึ่งช่วยให้เรามีแนวทางในการเขียนตอบทั้งสอง part มากขึ้น ทั้งสามารถเขียนคำได้ครบทันเวลา โดยรวมแล้วประทับใจการสอนของ BRIT Language Centre มากๆ ครับ