Patty Piyamon

April 9, 2018

Staff ของโรงเรียน

  • เฟรนลี่มากๆ และก็ใจดีมากๆด้วย

อาจารย์ผู้สอน

  • อาจารย์ Joe เป็นครู IELTS ที่สอนดี น่ารัก feedback ดี ตรวจการบ้านได้ดีมาก

Facilities 

  • คอมเน็ตเร็วดี มีพี่ๆคอย copy การบ้านให้

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนที่ Brit Language Centre

  • รู้สึกว่าเขียนดีขึ้น แล้วรู้ศัพท์เพิ่มมากขึ้น ได้เทคนิคไปเยอะ Band คงขยับขึ้นเยอะ

สิ่งที่น้องจะบอกเพื่อนหากเพื่อนถามว่า Brit Language Centre เป็นยังไง

  • อยู่ในซอยนานา ห้องเรียนเล็กๆ บรรยากาศน่าเรียนมาก