Aom Nutyada

December 7, 2017

พี่ๆ ให้ความช่วยเหลืดีค่ะ ถามอะไรเต็มใจตอบทุกอย่าง อาจารย์ก็ใจดีมาก ไม่เข้าใจตรงไหนก็ช่วยอธิบายตลอด แล้วถ้าอยากรู้อะไรนอกเหนือจากในบทเรียนอาจารย์ก็ตั้งใจแนะนำตลอดค่ะ Facilities มี Laptop และปลั๊กให้พร้อม คอมพิวเตอร์ก็ใช้สะดวกมาก ไม่ต้องแบกคอมพิวเตอร์มาเอง