May Marisa

December 7, 2017

อาจารย์ Comment Writing Task ละเอียดดีคะ ทำให้รู้ว่าเราควรจะปรับปรุงแบบไหน เพื่อให้การเขียนดูมีอะไรมากขึ้น และอาจารย์สอนเทคนิคเตรียมไปสอบได้ดี ใจดีแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ตลอด