Aom Chavinpat

December 7, 2017

ครูดี ลูกอมฟรี ชีสเค้กอร่อย ประทับใจกับอาจารย์ที่นี่ มีวิธีการสอนที่ดีที่จะทำให้เด็กสอบได้ พี่ๆ และบุคลากรที่นี่ดี คลาสเรียนห้องหนึ่งมีจำนวนคนน้อยทำให้อาจารย์ดูแลทั่วถึง