Boy Sarawut

February 5, 2018

Course IELTS Fast and Serious!

Staff ของโรงเรียน

  • Staff ติดตามดี และให้ความช่วยเหลือดี ให้คำแนะนำการใช้ Material ของโรงเรียน ไม่หวงข้อสอบ (เอกสาร)

อาจารย์ผู้สอน

  • อาจารย์ผู้สอนใจดี สำเนียงฟังง่าย ให้คำแนะนำการทำข้อสอบได้เร็วขึ้น (เป็นประโยชน์มาก)

Facilities ของโรงเรียน

  • มีห้องให้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
  • มี Material ให้ฝึกทำข้อสอบ
  • ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า
  • ห้องเรียนโอเค จำนวนคนไม่มาก อาจารย์เข้าถึงง่าย
  • ส่งการบ้านได้ด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนที่ Brit Lanaguage Centre

  • ได้ Tip ในการทำข้อสอบมากขึ้น
  • รู้ไสตล์การตอบคำถาม (Writing) และการหาคำตอบ (Reading)

สิ่งที่จะบอกเพื่อนหากเพื่อนถามว่า Brit Language Centre เป็นยังไง

  • มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้นักเรียนได้ฝึกฝน