UK Fair 17 มกราคม 2018

Wednesday, 17 January 2018
15.00 - 20.00
Sofitel Hotel Bangkok BTS Nana

UK University Fair

BRIT-Education UK และ McDucation – Study in Scotland เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน UK University Fair ซึ่งเป็นงานแนะแนวสำหรับผู้สมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยใน UK ที่แรกที่จัดโดยตัวแทนของมหาวิทยาลัยในไทย เรายังเป็นที่แรกที่จัด Mock IELTS ภายในงาน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการแจกคูปอง Mock IELTS เพื่อให้นักเรียนได้รับคำปรึกษาและวิเคราะห์คะแนนแบบ 1-1 กับครูผู้ตรวจที่สถาบันสอน IELTS โดยตรง เราเป็นที่แรกที่มี “Counselling Corner” เพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษากับศิษย์เก่าภายในงาน และเป็น ที่แรก ที่จัด seminars ในแต่ละสาขาวิชา เช่น Finance, Management, LLM, และ Science & Engineering 

นักเรียนสามารถพบกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยใน UK และ Scotland ได้โดยตรง พร้อมการแนะแนวเรื่องการสมัครเรียนและการช่วยเหลือขั้นตอนหลังจากการได้รับการตอบรับจากตัวแทนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ไว้คอยดูแลนักเรียนทุกคนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสที่ดีที่สุดในการเรียนต่อ ตั้งแต่ขั้นตอนสมัครจนกระทั่ง แนะนำข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการขอวีซ่าการเลือกหอพักที่เมืองต่างๆ และการประสานงานกับศิษย์เก่าที่มหาวิทยาลัยแต่ละที่โดยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ฟรีตลอดงาน

 

  • ประสบการณ์กว่า 25 ปี ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษศิษย์เก่า Oxford มหาวิทยาลัยที่แรกของอังกฤษ
  • ตัวแทนของหลายมหาวิทยาลัยเช่น Bristol, Durham, Leeds, และ Reading เป็นที่แรก
  • รับนักเรียนจำกัดไม่เกิน 300 คนต่อปี สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง

  • ตัวแทนมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ ที่แรกของโลก
  • ก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนไทยที่จบจาก Business School รุ่นแรก ของมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ
  • ฟรี refund ค่าสมัคร และ ร่วมกิจกรรมสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ