Testimonial | ความประทับใจ

What our students say
Taeng Wittayarat
Taeng Wittayarat
Master Degree in Pharmacy
IELTS score to 7.0

The members of the staff here are very supportive and enthusiastic. Teachers are literally well-prepared for giving lessons, as well as some useful techniques to do the test. Particularly, they are open to the needs of students in terms of selecting the most suitable methods of learning. There are lots of teaching facilities providing for self-study here with the up-to-date versions. After only a month of study, the result was incredibly impressive rising from 6.5 to 7.0. I realize that BRIT language centre has virtual capabilities to develop student’s English language skills. There will be no disappointment with classes here.

View more
Bank Teerapan
Bank Teerapan
Master Degree in International Marketing Management and Tourism
Pre-Sessional Course

คอร์ส Pre-Sessional เรียนยากมาก แต่ในความยากนั้น ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อไปต่อยอดในการเรียนระดับปริญญาโท และเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมกับการกับทักษะภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการได้อย่างดี ด้านอาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ที่มีความสามารถ และเป็นอาจารย์ ที่เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ให้การช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ไม่เฉพาะในเรื่องการเรียนในห้องเรียน

View more
Sith Phisith
Sith Phisith
Master Degree in Biomedical Engineer
Pre-Sessional Course

สิ่งที่ได้จากการเรียน Pre-sessional ได้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ได้เรียนรู้รูปแบบการศึกษาที่จะต้องเจอเมื่อไปศึกษาที่สหราชอาณาจักร เช่น การอ้างอิง การเขียนอ้างอิง การเขียนแบบวิชาการ เป็นต้น ได้รู้จักเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อเหมือนกัน ทำให้ช่วยกันศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน จากเหตุผลทั้งปวงถึงแม้การเรียน คอร์ส Pre-sessional English จะค่อนข้างยากและมีงานมากมาย แต่ด้วยอาจารย์ การวางระบบคอร์ส และเพื่อนร่วมชั้น ทำให้การเรียนง่ายมากยิ่งขึ้น

View more
Phet Nitinai
Phet Phet Nitinai
Advanced Security and Digital Forensics
Pre-Sessional Course

เรียนค่อนข้างยากแต่เชื่อว่าง่ายกว่าเรียน Pre-sessional ที่เมืองนอกเพราะ เรียนกับคนไทยด้วยกันมีไรก็ปรึกษาช่วยกันตลอด ได้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการจะไปเรียนต่อ อาจารย์เข้าถึงง่ายให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี สามารถตรวจงานให้นักเรียนก่อนส่งได้

View more
Aom Chawanporn
Aom Chawanporn


Course IELTS Fast and Serious

Staff ของโรงเรียน

  • สตาฟมีการติดต่อแจ้งข่าวสารตลอดเวลา ให้ความช่วยเหลือดีมาก

อาจารย์ผู้สอน

  • อาจารย์ให้คำแนะนำหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบมาก เทคนิคสำคัญต่างๆที่จะทำให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาหรือช่วยให้คะแนนเพิ่มมากขึ้น

<Read more…>

View more
May Marisa
May Marisa
Master Degree in Transnational Criminal Law
IELTS From 6.0 to 7.0

อาจารย์ Comment Writing Task ละเอียดดีคะ ทำให้รู้ว่าเราควรจะปรับปรุงแบบไหน เพื่อให้การเขียนดูมีอะไรมากขึ้น และอาจารย์สอนเทคนิคเตรียมไปสอบได้ดี ใจดีแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ตลอด

View more
Poy Pimnapassara
Poy Pimnapassara
Master Degree in Applied Statistics
IELTS From 6.5 to 7.5

พี่ๆน้องๆทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ พร้อมทั้งคอยกระตุ้นให้ทำการบ้านและเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆของสถาบัน และให้กำลังใจเวลาไปสอบ Mock Test ค่ะ ^ ^

View more
Jin Jinnipa
Jin Jinnipa
Master Degree in International Political Economy
IELTS Score to 7.5

The small class was so fun and enjoyable. Mr.Matthew’s teaching style is very easy to understand. The environment at BLC was very comfortable. Moreover,BLC staff were very helpful and supportive. Personally speaking, the course really helped me improve scores.

View more